DOKUMA

Bir halı, iki bölümden oluşan bir el sanatıdır: Halının iskeleti  "çözgü" ve "atkı" olarak adlandırılan dikey ve yatay iplerden oluşur. Ve diğeri çeşitli renk iplikle dokunmuş, kadifeye benzeyen yüzey kısmıdır.

Motiflerin oluşturulması için iki düğümleme tekniği vardır:1 - Simetrik düğümleme, çift veya Türk düğümleme. Her düğüm iki çözgü üzerine yapılır. Bu düğümleme biçiminde, hav ipliği parçasının her bir ucu iki çözgü etrafına sarılır, bir kesik aşağı çekilir.

2 - Simetrik olmayan veya tek (İran) düğümleme. İpin bir ucu çözgü etrafındaki tüm sargılara sarılırken, diğer uç diğer çözgülerin hemen yanına gider. Sonra her iki uç aşağı çekilir ve kesilir.


Halı dokuma adımları aşağıda belirtilmiştir.

1. Dokuma tezgahın altından başlar. Öncelikle kilim kısmı (düz dokuma kısım) alt kenarda dokunmuştur.

2. Daha sonra dokumacı, desene tekabül eden ve iki çözgü üzerine bir düğüm oluşturan bir yün parçası alır.

3. Sonra artık yününü bir bıçakla keser.

4. Bir sıra düğümleme tamamlandıktan sonra, ön ve arka çözgülerin arasına bir atkı ipliği geçirir. Atkı iplikleri, halının örgülerini güçlendirmek için kullanılır.

5. Ardından "kirkit" (tarak gibi bir alet) alır ve istenen sıkılığı elde etmek ve düğümleri ve atkıyı kompakt hale getirmek için düğüm ve atkı sırasını kuvvetlice vurur.

6. Bu adımı takiben, bir çift ayarlanabilir makasla, eşit bir yüzey kalınlığı elde etmek için renkli iplikleri keser.

7. Halı tamamlanana kadar bu işlem devam eder