MOTİFLER

Halılarda görülebilen birçok farklı motif ve amblem vardır. Bunlar iki gruba ayrılır:


1. Geometrik veya Stilize Motifler

2. Doğal ve Çiçek Desenleri


Halılar üzerindeki motifler, Anadolu ve Orta Asya'yı ve onların uygarlıklarını temsil etmektedir. Bu kompozisyonlar, motifler ve tasarımlar bir köylü tarafından rastgele oluşturulmaz. Halılar üzerindeki motifler, bir toplumun kökenlerini ve kültürünü temsil eder; Bu nedenle, Halı bir kültür öğesi olarak düşünülebilir. Tasarımların her biri anlamlıdır, kazara bir çizim değildir. Her motifin anlamını anlamak, çok uzun ve yorucu bir süreç olacaktır, çünkü bunların çoğu yüzyıllar boyunca birikmişlerdir. Halıdaki motifler, Anadolu, Orta Asya ve onların uygarlıklarını temsil etmektedir.


Halılardaki en yaygın motiflerden bazıları;

HAYAT AĞACI, uzun ömrün ve yeniden doğumun sembolü.

KOÇ BOYNUZU, güç ve cesaretin sembolü.

ELİ BELİNDE, doğurganlığın sembolü

ASMA KANDİL, kutsal (sonsuz) ışığın sembolü.

GÖZ, nazardan korunmanın sembolü.